Home Contact

Globally incubate standards compliant channels before scalable benefits. Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications.

رشته حیاتمان به دو حرف بسته است. آب …

تا آدمی بر زمین بوده و هست، هر جا این جوهره زندگی از دل خاک جوشیده و رقصیده،
آبادی بوده و زندگی…
حالا این روزها؛ آبادی ها اکسیر حیاتشان را ذره ذره از دست می دهند.
آبادی بی آب شده و معیشت مردمانی که روزگارشان از گندم طلایی و از طبیعت هزار رنگ و از آسمان آبی و یک دست بود تیره و تار شده.
باید کاری کنیم؛ برای روستا و آبادیش…
نکند روزی دلمان برای عطر خوش نان، طعم دلچسب زندگی، بوی پشم و ترانه زنگوله گله گوسفندان و نی چوپان و دلنگ دلنگ النگوهای دختران روستا؛ زمان بافتن قالی های هزار رنگ تنگ شود…
نکند روزی دیگر آبادی نماند…
می خواهیم با جوهره وجودمان آبادی را زنده نگاه داریم اما در این راه دست های خالی و تنها کاری از پیش نمی برد؛ باید دست ها شویم؛ برای حیات بخشیدن به نفس های به شماره افتاده آبادی

فرم تماس

برای ارتباط با ما لطفا پیام خود را برای ما ایمیل کنید

تماس با ما
۰۹۰۳۷۰۰۳۰۱۸
ایمیل
info@iranesha.ir