Home ثبت نام کارشناسان یا منتورهای تخصصی

“”چنانچه علاقه مندید تجربیات و توانمندی خود را با تیم های نوپا به اشتراک بگذارید می توانید به عنوان کارشناس فنی در رسته های مرتبط با موضوع رویداد یا برای راهبری تیم ها با ایران نشا همراه شوید … “”
توضیح:کارشناسان و منتورها دارای الگویی موفق در کسب و کار و یا تخصص خود می باشند. آنها قابلیت راهبری طرح ها را در حوزه تخصصی خود دارا بوده و می توانند به عنوان کارشناس راه اندازی یا توسعه کسب و کار “منتور کسب و کار” یا کارشناس در یک رسته شغلی باشند. “منتور تخصصی” منتورهای کسب و کار، شرکت کنندگان را راهنمایی می کنند تا بهترین مدل و استراتژی را برای کسب و کار خود بیایند. و منتورهای تخصصی جزییات فنی طرح ها را بررسی و آن ها را در بهبود طرح از دیدگاه تخصصی یاری می دهند.

 

“مشاوره و راهبری تیم ها در رویداد و پسا رویداد”