Home ثبت نام شرکت های تجاری “BDS”

 

ثبت نام شرکت های تجاری فعال در حوزه آموزش، تامین و فروش

“رویداد ایران نشا علاقه مند است تا با ایجاد ارتباط با شرکت های تجاری و افراد  حرفه ای در زمینه آموزش، مشاوره، تامین نهاده ها، بازاریابی، توسعه بازار و خرید محصول در هر یک از رسته های شغلی، مقدمات توسعه کسب و کارهای روستایی را فراهم سازد. این شرکت ها و افراد می توانند همزمان با حضور در تیم نشا علاوه بر راهبری تیم ها افراد مستعد را پیدا نمایند. همچنین می توانند محصول یا خدمات خود در زمینه روستا و کسب و کارهای روستایی را به بهترین شکل در حاشیه رویداد و در مراسم های ویژه ارایه دهند.”